Kersliedere 2009

Titel & nommer in Visualpraise

LIEDBOEK


LB318 Ek prys sy grote Naam

LB319 Lofwaardig is ons God, die Heer

LB320 O kom, o kom, Immanuel

LB321 U het gekom, Immanuel

LB322 Redder van die nasies, kom

LB323 Uit droë hout spruit lewe

LB324 So lief het God die wêreld

LB325 Uit oorvloed van genade

LB326 Maak oop die poorte, deure, wyd!

LB327 Dag van verlossing! Kyk Hy kom

LB328 Die Heer, die Koning kom hierheen

LB329 Want so lief het God die wêreld gehad

LB330 Die volk wat in die donker wandel

LB331 Want so lief het God die wêreld gehad

LB332 God se liefde, so oneindig

LB333 Groot is die Heer

LB334 "God is Liefde!" juig ons harte

LB335 Die Heiland is gebore

LB336 Dit is die dag deur God geskenk

LB337 Loof God, o Christen! Hy is groot

LB338 Weer dink ons saam aan daardie nag

LB339 Halleluja! Prys die Heer

LB340 Kom ons loof die Jesuskind

LB341 Die regte tyd het aangebreek

LB342 O Jesus, ons Heer, U het ons verbly

LB343 Loof die God van ons verlange!

LB344 O die goeie tyding, o die blye tyding

LB345 Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde

LB346 Ek kniel ook voor u voete, Heer

LB347 Kyk, die goeie tyd is hier

LB348 Stille nag, heilige nag!

LB349 Kom, kinders, besing met 'n vrolike stem

LB350 In die stad van koning Dawid

LB351 Kom, verwonder julle, mense

LB352 Hoor die blye tyding

LB353 Die Heiland is gebore

LB354 O Christus, ons verlange

LB355 Al was ek nie daar nie

LB356 Ons het gehoor die Hemelheer

LB357 'n Kindjie is gebore

LB358 Welkom, o stille nag van vrede

LB359 Engele, met glans omgewe

LB360 Vanuit die hemel is gebring

LB361 Oor skape hou die herders wag

LB362 Vol vreugde sing die eng'leskaar

LB363 In die nag by hulle weiding

LB364 Herders op die ope velde

LB365 Hoor die blye eng'lelied

LB366 Die vreugdelied wat engele sing

LB367 Ere aan God

LB368 Wyl herders by hul kudde wag

LB369 Ere aan God

LB370 Eng'le uit die hoogste hemel

LB371 Redder van ons lewe

LB372 Hoe glansryk blink die Môrester

LB373 U, Jesus, eersgebore Kind

LB374 'n Ster het in die ooste

LB375 Heer Jesus klein

LB376 Wyses het u ster gesien

FAK (binnekort beskikbaar)


FAK348 O Jesuskind rein, o Jesuskind soet

FAK349 Mariawiegelied

FAK350 Kerstyd in die laer

FAK351 Slaap, heil'ge Kindjie

FAK352 Betlehem se ster

FAK353 Heil'ge nag, so wonderskoon

FAK354 Stil, stil, stil

FAK355 Ou-Kersaand

FAK356 Saggies en soet klink die klokke

FAK357 Daar is 'n Kind gebore

FAK358 In dulci jubilo

FAK359 'n Kindjie klein in Betlehem (Susani-wiegelied)

FAK360 Herderskanon

FAK361 Betlehems velde

FAK362 Herders op Betlehems ope velde

FAK363 Vrede op aarde

FAK364 Stille nag, heilige nag

FAK365 Juig my hart

FAK366 Dogter van Sion

FAK367 Hy verlaat sy hemelwoning

FAK368 Met middernag keer feest'lik weer ...

FAK369 Lief Kindjie klein

FAK370 Inkosi Jesu


ANDER


Betlehem Ster (HL40)(Kersfees). . . . . . . . . .HL40

By Betlehem in Winterkou. . . . . . . . . . . . . . .HL42

Christuslied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC674

Die Heiland is gebore (HL 35). . . . . . . . . . . . HL35

Donkie se kerslied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC627

Go, tell it on the mountain. . . . . . . . . . . . . .CC626

Herders wakend by hul skape. . . . . . . . . . .CC612

Here I am to worship. . . . . . . . . . . . . . . . . .CC827

Hierdie heilige nag (kersfees) . . . . . . . . . . . .JR54

Jesus is gebore (Kerslied)                                                . . . . . . . . . CC846

Joy to the world. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC638

Joy to the world (beurtsang). . . . . . . . . . . CC638b

Kersfees is ‘n vreugdefees (kersfees). . . . .CC858

Kersfees regoor die wêreld (kersfees). . . . .CC615

Kom buig daar in aanbidding. . . . . . . . . . . .CC859

Lied aan die Lam (Kersfees). . . . . . . . . . . .CC887

Little Drummer Boy (kersfees). . . . . . . . . . CC889

Met Middernag

Nuwe kerslied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC612

Tromspelertjie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC629

The First Noel

Vreugdeklokkies klink sag (kersfees). . . . . CC614